Ký ức Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế Ký ức Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế
VTV.vn - Đối với những cựu chiến binh đi qua cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, ký ức trong những ngày xuân Mậu Thân năm 1968 luôn in đậm trong tâm khảm.
ĐỘ ẨM 95%
GIÓ 6.44 m/s
MẶT TRỜI MỌC 6:7 am