Năm học 2015 - 2016, học sinh, sinh viên phải đóng hơn 400.000 đồng BHYT

4/9/2015 6:22
 604

vtvdanang.vn - Từ năm học 2015 - 2016, học sinh, sinh viên phải đóng bảo hiểm y tế tăng từ 3% mức lương cơ sở lên 4,5%, tương ứng 434.700 đồng.

Năm học 2015 - 2016, học sinh, sinh viên phải đóng hơn 400.000 đồng BHYT

Năm học 2015 - 2016, học sinh, sinh viên phải đóng hơn 400.000 đồng BHYT - Ảnh bìa

Năm học 2015 - 2016 là năm đầu tiên học sinh, sinh viên thực hiện theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Đây là nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, còn lại 70% học sinh phải tự trả. Mức đóng này có thể giảm dần tùy theo sự hỗ trợ của địa phương.

Việc nâng mức đóng BHYT nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, học sinh vẫn được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh, đồng chi trả 20% trừ nhóm thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Một điểm mới nữa là thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên sẽ theo năm tài chính, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của mỗi năm. Như vậy, thay vì đóng tiền mua bảo hiểm y tế ngay từ tháng 9, phụ huynh có thể đóng vào tháng 12.

vtv.vn

Có thể bạn quan tâm