Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV8 áp dụng từ ngày 01/01/2016

21/12/2015 11:10
 7854

vtvdanang.vn - Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV8 áp dụng từ ngày 01/01/2016

Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV8 áp dụng từ ngày 01/01/2016

Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV8 áp dụng từ ngày 01/01/2016 - Ảnh bìa