Root element is missing. VTV DA NANG Thông báo

VTV DA NANG Thông báo

28/04/11, 12:51:52 - Lượt xem: 8715

THÔNG BÁO về việc thu thập tư liệu: Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng và khai trương Phòng Truyền thống VTV Da Nang đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày phát sóng (14/02/1977- 14/02/2012), Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, lao động đang công tác tại cơ quan hoặc đã nghỉ hưu, chuyển công tác và các tập thể, cá nhân khác cung cấp các tư liệu (hình ảnh, phim ảnh, hiện vật...) liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng ( trước đây là Đài Truyền hình Đà Nẵng).


Địa chỉ tiếp nhận tư liệu:


- Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại
TP. Đà Nẵng, 258 Bạch Đằng, Đà Nẵng. Điện thoại: 05113 601 177


- Hình thức chuyển giao tư liệu: theo thỏa thuận giữa Trung tâm và chủ sở hữu tư liệu.


Vì sự nghiệp phát triển của Trung tâm Truyền hình việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VTV Da Nang), Trung tâm rất mong nhận được sự nhiệt tình đóng góp của các tập thể, cá nhân.


Trân trọng.


GIÁM ĐỐC

                                                          

Đặng Xuân Thu