Root element is missing. Bản tin thời sự 11h30 ngày 07/10/2011