Lễ kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương

31/12/2016 22:50
 1247

Lễ kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương

Lễ kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương - Ảnh bìa