Giải đua thuyền truyền thống - Cúp VTV Đà Nẵng 2015, ngày 02-09-2015

2/9/2015 15:10
 7228

Giải đua thuyền truyền thống - Cúp VTV Đà Nẵng 2015, ngày 02-09-2015

Giải đua thuyền truyền thống - Cúp VTV Đà Nẵng 2015, ngày 02-09-2015 - Ảnh bìa