Taskbar Hide 2.0 – Tiện ích giúp ẩn, hiện thanh tác vụ Windows | VTVDanang

Ẩn thanh tác vụ là một công cụ nhỏ chạy trong khay hệ thống cho phép bạn quản lý hiệu quả thanh tác vụ và các cửa sổ chương trình đang mở. Bạn có thể ẩn / hiện khay hệ thống, nút Start, thu nhỏ cửa sổ trên khay hệ thống thay vì biểu tượng chữ nổi lớn trên thanh tác vụ …

Hướng dẫn sử dụng Taskbar Hide

Sau khi tải xuống, nhấp đúp vào tệp THSetup.exe để cài đặt và kích hoạt chương trình, sau đó nhấp vào menu StartPrograms> Taskbar Hide> Taskbar Hide

Trong giao diện tương tác TH, chọn hộp kiểm cho cửa sổ được xử lý, sau đó nhấn các nút chức năng xung quanh hoặc nhấp vào Menu để chọn lệnh từ menu thả xuống:

  • Ẩn Windows (F6): Ẩn cửa sổ đang mở.
  • Hiển thị Windows (Ctrl + F6): cửa sổ hiển thị.
  • Đóng Windows (Ctrl + Shift + F6): đóng cửa sổ.
  • Thu nhỏ vào khay (Ctrl + M): Thu nhỏ cửa sổ trong khay hệ thống.
  • Sửa đổi lệnh Windows Z (Ctrl + W): Thay đổi trạng thái của cửa sổ đã chọn, như luôn ở trên các cửa sổ khác (Luôn ở trên cùng).
  • Thay đổi tiêu đề và biểu tượng: Thay đổi tiêu đề và biểu tượng của cửa sổ.
  • Sắp xếp lại thanh tác vụ (Ctrl + R): Sắp xếp lại thứ tự của các cửa sổ trên thanh tác vụ.
  • Thanh tác vụ: Ẩn / hiện các mục trên thanh tác vụ như: Nút Trang chủ (Home button), các biểu tượng cửa sổ mở trên thanh tác vụ (Task window), khay hệ thống (SysTray), đồng hồ (Clock) thời gian) hoặc toàn bộ thanh tác vụ (All taskbar, Ctrl + T).
  • Tự động phóng to cửa sổ: Tự động phóng to tất cả các cửa sổ đã mở gần đây (Tất cả các cửa sổ mới) hoặc chỉ mở các cửa sổ Internet Explorer (Chỉ các cửa sổ IE mới).

Leave a Reply

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud