Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV8 áp dụng từ ngày 01/01/2017

12/3/2017 20:56
 1154

vtvdanang.vn - Bảng giá 2017

Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV8 áp dụng từ ngày 01/01/2017

Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV8 áp dụng từ ngày 01/01/2017 - Ảnh bìaCó thể bạn quan tâm