MISA Bamboo.NET 2020 R19 – Phần mềm kế toán xã | VTVDanang

MISA Bamboo.NET 2020 és un programari de comptabilitat comunal que compleix plenament totes les operacions de comptabilitat. Ajudeu els comptables comunals i de barri a realitzar operacions comptables de manera fàcil i ràpida com ara: pressupostos, efectiu, dipòsits, subministraments, eines, actius fixos, sou…

Interfície d'inici de sessió del programari MISA Bamboo.NET 2020
Interfície d’inici de sessió del programari MISA Bamboo.NET 2020

Si voleu convertir d’un sistema de comptabilitat manual de comuna/barri a un sistema “autocomptable”, que sigui senzill i fàcil d’utilitzar, ràpid d’implementar i més professional fins i tot per a aquells que no tenen molts diners. Si teniu experiència tant en tecnologia de la informació com en comptabilitat, MISA Bamboo.NET 2020 és la vostra opció perfecta.

Al mateix temps, també es connecta al programari de gestió d’actius QLTS.VN per intercanviar dades per ajudar els comptables no han d’introduir dades en paral·lel en 2 programari. MISA Bamboo.NET 2020 sempre actualitza les circulars de manera oportuna:

 • Circular 70/2019/TT-BTC d’orientació del règim comptable de pressupostos i finances comunals.
 • Circular 324/2016/TT-BTC per la qual s’estableix el Sistema d’Indexació dels Pressupostos de l’Estat.
 • Circular 342/2016/TT-BTC per la qual es detalla i s’orienta l’execució d’una sèrie d’articles del Decret del Govern núm. 163/2016/ND-CP de 21 de desembre de 2016 pel qual es detallen l’execució d’una sèrie d’articles de la Llei de Pressupostos de l’Estat.
 • Circular 343/2016/TT-BTC Orientació a la divulgació del pressupost per a unitats i organitzacions d’estimació pressupostària amb el suport del pressupost estatal.
 • Circular 344/2016/TT-BTC Normativa sobre gestió del pressupost comunal i altres activitats financeres dels municipis, barris i municipis.
 • Circular 77/2017/TT-BTC Orientadora del règim comptable dels pressupostos de l’Estat i de les activitats professionals de la Hisenda de l’Estat.
 • Decisió 4377/QD-KBNN i 2899/QD-KBNN per la qual es promulga un procés professional unificat per al control de les despeses del pressupost de l’Estat a través de la Tresoreria de l’Estat.
 • Circular 45/2018/TT-BTC d’orientació del règim de gestió i càlcul de l’amortització de l’immobilitzat en agències, organitzacions, unitats i immobilitzats cedits per l’Estat a les empreses per a la gestió que calculi la composició del capital de l’Estat a les empreses.
 • Circular 103/2005/TT-BTC sobre normes i condicions del programari comptable.
Interfície d'entrada de balanç inicial
Interfície d’entrada de balanç inicial

Noves funcions de MISA Bamboo.NET versió 2020 R19

Canviar l’avís d’instruccions, formació sobre el programari

Canvieu l’avís d’instruccions i formació sobre el programari perquè els usuaris puguin accedir més ràpidament als canals privats encara compatibles amb MISA.

 • Quan el client realitza la liquidació final (1 de gener/N – 30 d’abril/N), quan iniciï sessió al programari, el programari mostrarà el missatge “Programa de suport a la liquidació financera” just a l’extrem inferior dret de la pantalla –> Veure detalls –> Problemes comuns en la liquidació –> Seleccioneu els elements d’interès per obtenir instruccions detallades.

Formació/respostes gratuïtes de Zoom

Canvieu el canal de consulta “Guia d’usuari de Zoom” a “Formació/Resposta de zoom gratuït” i reorganitzeu a dalt.

Des de la versió R19, quan inicieu sessió al programari, quan teniu problemes amb l’ús o voleu aprendre el programari, podeu triar la secció Consells d’ús i triar els canals d’assistència següents:

 • Guia d’usuari en línia
 • Comunitat de suport gratuït
 • Excavant/responent mitjançant Zoom de forma gratuïta
 • Aprèn MISA en línia
 • Fòrum de suport de MISA
 • UltraViewer
 • SUPORT MISA al centre de trucades (3.000 VND/minut)

Sol·liciteu informació addicional quan el client confirmi l’acord d’ús

 • El programari afegeix informació quan el client confirma l’acord d’utilitzar el programari per augmentar la seguretat i la legalitat.

Noves funcions de MISA Bamboo.NET versió 2020 R18.3

Actualització de formularis segons el Decret 99/2021/ND-CP

Model núm. 04.a.TT: Sol·licitud de pagament de capital (Decret 99/2021/ND-CP)

 • Ajuda a la unitat a imprimir Model núm. 04.a.TT: Sol·licitud de pagament de capital segons el Decret 99/2021/ND-CP (antiga denominació era Sol·licitud de pagament de capital d’inversió (Decret 11/2020/ND) -CP).
 • Des de la versió R18.3, els comptables poden imprimir el Formulari núm. 04.a.TT: Sol·licitud de pagament de capital (Decret 11/2020/ND-CP) a les interfícies següents:
  • Declaració de pagament anticipat
  • Full de retirada de Tresoreria
  • Transferència de tresoreria
  • Transferència de tresoreria a un compte de dipòsit

Model núm. 04.b.TT: Sol·licitud de recuperació de capital (Decret 99/2021/ND-CP)

 • Ajuda a la unitat a imprimir Model núm. 04.b.TT: Sol·licitud de recuperació de capital en virtut del Decret 99/2021/ND-CP (El nom anterior era Model C3-02/NS: Sol·licitud de pagament anticipat de capital d’inversió) (Decret 11/2020) /ND-CP).
 • A partir de la versió R18.3, a l’Estat de pagament anticipat, el comptable pot imprimir el model núm. 04.b.TT: Sol·licitud de recuperació de capital (Decret 99/2021/ND-CP):
 • Després d’haver fet els fulls de pagament avançat, feu una llista de pagaments avançats anant al mòdul Estimació pressupostàriaRealització d’una declaracióRealització d’una declaració de pagament avançat.
  • Feu clic a ImprimeixFormulari núm. 04.b.TT: Sol·licitud de recuperació de capital (Decret 99/2021/ND-CP).
  • Declarar els paràmetres de l’informe.
  • Feu clic a D’acord.

Model núm. 05/TT: Carta de retirada de capital (Decret 99/2021/ND-CP)

 • Ajudeu la unitat a imprimir el model 05/TT: Carta de retirada de capital segons el Decret 99/2021/ND-CP (nom anterior és C3-01/NS: Paper de retirada de capital d’inversió (Decret 11/2020/ND-CP) ).
 • Des de la versió R18.3, els comptables poden imprimir el Formulari núm. 05/TT: Retirada de capital segons el Decret 99/2021/ND-CP a les interfícies següents:
  • Retirar pressupost d’efectiu
  • Transferència de tresoreria
  • Rebut de retirada del pressupost d’ingrés de fons
  • Retirar el pressupost de transferència
  • Transferència de tresoreria de nòmines
  • Retirada del pressupost de dipòsit
  • Transferència de tresoreria de pagament d’assegurances
  • Retirada del sou i pressupostos de trasllat d’assegurances
  • Declaració de pagament anticipat

Noves funcions de MISA Bamboo.NET versió 2020 R18.2

Satisfacció de la funció d’importar informes de conciliació (Model 01a, Model 02a) al sistema del Servei Públic de la Tresoreria de l’Estat

 • Ajudeu els comptables a importar ràpidament formularis de conciliació de tresoreria: Formulari 01a, Formulari 02a del programari MISA Bamboo.NET 2020 al sistema DVC del Tresor de l’Estat sense haver d’introduir manualment cada línia per estalviar temps d’entrada de dades i limitar l’omissió d’errors.

Instruccions per a la importació d’informes de conciliació (Model 01a, Model 02a) al sistema del Servei Públic de la Hisenda de l’Estat

Pas 1: Afegiu l’extensió MISA DVC a Google Chrome

Feu clic a l’enllaç per obrir Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/misa-dvc-extension/nhipcnpoffhibiekgiddlcpfiagahckj

Premeu Més a Chrome a l’extensió MISA DVC.

Pas 2: Exporteu els formularis 01a, 02a a MISA Bamboo.NET 2020

Seleccioneu el menú InformesInformes de Tresoreria.

Trieu imprimir 2 plantilles:

 • Model núm. 01a-SDKP/DVDT: Taula de comparació de pressupostos per retirada de pressupostos a la Hisenda de l’Estat
 • Formulari núm. 02a-SDKP/DVDT: Taula que compara l’ús dels fons pressupostaris de l’Estat mitjançant la retirada d’estimacions a la Hisenda de l’Estat.

Declarar els paràmetres de l’informe Feu clic a D’acord.

Als formularis 01a, 02a, premeu Exporta dades de col·lecció.

Seleccioneu la carpeta per desar la plantilla d’informe exportada i doneu un nom a l’informe Desa.

El programari mostra el missatge Exportació d’èxit.

 • Premeuper obrir la carpeta d’exportació.
 • Premeu No és per tancar la notificació.

Pas 3: Importa l’informe d’exportació de MISA Bamboo.NET 2020 al portal KBNN DVC

Inicieu sessió al portal DVC KBNN: https://dvc.vst.mof.gov.vn/ i inicieu sessió al sistema.

Feu clic Llista de DVC.

Seleccioneu Compareu i confirmeu el saldo del compte de la unitat de transacció a la Tresoreria de l’Estat.

Premeu Afegeix una intercalació nova.

Seleccioneu Codi DVQHNS.

Seleccioneu Formulari de referència.

Toqueu la icona Arreglar forma de ploma.

Entra complet Informació general –> Importar.

Seleccioneu l’informe exportat de MISA Bamboo.NET 2020 a l’ordinador. Premeu Obert.

El programari carrega les dades de l’informe al portal DVC del Tresor de l’Estat sense haver d’introduir manualment cada línia. Comproveu i introduïu la informació que falten o que són incorrectes (informació d’advertència vermella). Premeu Actualització.

Continueu seleccionant una altra mostra de comparació per importar-la al Departament del Tresor de l’Estat. El funcionament és similar a les instruccions anteriors.

O premeu Per aclarir per suprimir aquest informe i tornar-lo a importar.

Després de tenir un informe complet i sense errors de dades, feu clic a Envia per aprovació per enviar-lo al cap de comptabilitat/cap de la unitat perquè l’aprovi. O premeu Desa per mantenir registres per comparar i confirmar el saldo del compte.

Noves funcions de MISA Bamboo.NET versió 2020 R18

 • El programari afegeix una columna d’assignació de manera que en rebre l’estimació, retirar l’estimació en forma d’assignació com a giro postal i registrar-la al compte 008, el comptador imprimirà el formulari núm. 01b.
 • El programari afegeix una columna d’assignació de manera que en rebre l’estimació, retirar l’estimació en forma d’assignació com a giro postal i registrar-la al compte 008, el comptador imprimirà el formulari núm. 02b.
 • Basat en els detalls derivats del fons d’efectiu (compte 111, 1121, 1128); Matèries (311, 331); Operacions (3361, 3362, 431); Els comptes 211, 2111, 2112 s’obtenen mitjançant Detalls del codi d’objecte segons la llista de comptes, fons monetaris, objectes i activitats, de manera que el comptable pugui imprimir l’informe de saldo amb detalls.
 • Connecteu-vos al programari de liquidació financera MISA Lekima per obtenir objectius d’ingressos i despeses d’acord amb els ingressos econòmics de la població segons la Circular 342/2016/TT-BTC. A partir d’aquí, el comptador introdueix l’estimació d’ingressos i despeses a principis d’any segons la NDKT segons la Circular 342/2016/TT-BTC per enviar-la al Departament de Finances per comprovar i resumir.
 • Permet configurar l’opció de generar documents de sou, assegurances i control personal. Quan rebeu la nòmina de MISA SalaGov, podeu generar una retirada segons Font i nòmina; Per font o Per fonts múltiples per satisfer els requisits de cada Hisenda local.
 • El programari combina 3 línies (8% de la seguretat social; 1,5% de l’assegurança de salut; 1% de l’assegurança d’atur) en una línia comuna Interpretació i opcions per a 2 tipus d’assignatures amb cotització d’IU i sense cotització d’IU.
 • MISA SalaGov estableix com arrodonir, obtindrà el bambú corresponent.
 • El comptable pot imprimir la llista de pagaments per mostrar Quantitat i Quota (nombre de persones i preu unitari del salari).
 • El comptable de la unitat de les comunes de Luong Hoa, Ben Luc, Long An pot imprimir el formulari 01a segons les característiques de la unitat.

Algunes característiques clau del programari de comptabilitat comuna MISA Bamboo.NET 2020

Operacions pressupostàries:

 • Supervisar de prop el procés d’elaboració, recepció, retirada i comparació dels pressupostos a tresoreria mensual, trimestral i anual.
 • Conèixer les activitats professionals relacionades amb els compromisos de despesa segons la Circular 40/2016/TT-BTC que orienta la gestió i control dels compromisos de despesa pressupostària de l’Estat a través de la Hisenda de l’Estat.
 • Satisfer la professió de rebre pressupostos, utilitzar i liquidar els pagaments pressupostaris segons cada programa i projecte objectiu.

Creeu una plantilla de pressupost
Creeu una plantilla d’estimació d’ingressos segons el contingut econòmic.

Negoci en efectiu:

 • Permet fer un seguiment detallat dels detalls del dipòsit a cada compte bancari, Tresoreria.
 • Superviseu els ingressos, les despeses i el saldo dels dipòsits a la unitat en qualsevol moment.

Bill
Baixeu MISA Bamboo.NET 2020 – Interfície de rebut en efectiu.

Negoci de dipòsits

 • Permet fer un seguiment detallat dels detalls del dipòsit a cada compte bancari, Tresoreria.
 • Superviseu els ingressos, les despeses i el saldo dels dipòsits a la unitat en qualsevol moment.

Taula de transferència interna de diners
Taula de transferència interna de diners.

Materials, eines i equips professionals:

 • Seguiment, gestionar, capturar detalls, importar, exportar ràpidament, inventari de subministraments, CCDC en cada moment.
 • Permet controlar la quantitat de CCDC utilitzada per cada departament.

Augment de lliscament
Factura d’increment de materials, eines i equips.

Operacions d’immobilitzat (immobilitzat):

 • Gestió detallada de cada immobilitzat segons cada departament d’ús.
 • Reflectir amb precisió l’augment, la disminució i l’ajust del valor de l’immobilitzat.
 • Calcula automàticament l’amortització de l’immobilitzat.

Fitxa d'ajust d'immobilitzat
Fitxa d’ajust d’immobilitzat.

Ocupació salarial:

 • Permetre fer nòmines, registrar automàticament el cost del sou, la assegurança social, l’assegurança mèdica i la retenció de PIT.
 • Permetre el pagament del salari mitjançant compte bancari, Tresoreria.
 • Suport per fer un seguiment dels pagaments salarials i pagar els pagaments salarials detallats per a cada empleat.

nòmina
MISA Bamboo.NET 2020 admet nòmines.

Altres ocupacions:

 • Realitzar automàticament les entrades de tancament de final d’any.
 • Permetre tancar el llibre comptable al final del període.

Requisits del sistema:

Requisits de maquinari:

 • Ordinador: processador Intel Dual Core o superior.
 • Memòria interna (RAM): 1 GB o més.
 • Disc dur: 3 GB d’espai lliure o més.
 • Monitor: resolució 1024×768 o millor.
 • CD-ROM de 12x velocitat o superior.
 • Targeta de so, altaveus (utilitzat per veure vídeos tutorials).

Requisits de programari

 • Sistema operatiu: Windows 7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 o posterior.
 • Mecanografia vietnamita UniKey.

MISA Bamboo.NET 2020 ajuda el personal comptable de les comunas i barris a realitzar operacions comptables de manera fàcil i ràpida, estalviant molt temps i esforços.

Leave a Reply

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud